19 מאי

פרוייקט התחנה בנווה צדק

פרוייקט מסחרי – ייצוג היזם במסגרת מכרז שפרסמה עיריית תל אביב, זכיה במכרז, חכירת הקרקע מעיריית תל אביב, עבודה מול עיריית תל אביב, לרבות בהיבט של שימור מבנים, עריכת הסכמים לקבלנים ובעלי מקצוע, עריכת הסכמי שכירות ל"משתמשי קצה" ועוד.

19 מאי

פרוייקט "נס ציונה ואלי"

פרוייקט בהיקף של למעלה מ- 600 יחידות דיור – ניהול המו"מ וייצוג היזם מול מושב כפר אהרון, רכישת הקרקע עפ"י החלטות מינהל מקרקעי ישראל, עריכת הסכמים מול קבלנים ואנשי מקצוע ומול הבנק המלווה.

13 מאי

פרוייקט בצלאל, בתל אביב

פרוייקט ייחודי בהיקף של כ- 150 יחידות דיור וכ- 2,000 מ"ר מסחר. ייצוג היזם במסגרת מכרז שפרסמה עיריית תל אביב, זכייה במכרז, עבודה מול עיריית תל אביב, עריכת הסכמי שיתוף עם העירייה לניהול והפעלת חניון ציבורי במסגרת הפרויקט, עריכת הסכמי שיתוף בין היזמים בפרויקט. עריכת הסכמים לקבלנים, בעלי מקצוע ויועצים ומול הבנק המלווה. עריכת הסכמי מכר לרוכשי דירות בפרויקט, והסכמי שכירות לשוכרי שטחים מסחריים. רישום בית משותף.

6 דצמ

פרוייקט פארק TLV

פרוייקט בהיקף של למעלה מ- 1,200 יחידות דיור. ניהול המו"מ ועריכת עסקת קומבינציה מורכבת מול בעלי הזכויות בקרקע, מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב