28 מאי

פרוייקטים מסחריים מניבים בביתן אהרון, אורחאן מגידו, עין יהב ובית לחם הגלילית

ייזום והקמה של מרכזים מסחריים מניבים בהיקף של אלפי מ"ר, בשיתוף פעולה עם ישובים חקלאיים.

עבודה מול הרשויות הרלוונטיות – מינהל מקרקעי ישראל, רשויות התכנון, ומועצות אזוריות. עריכת הסכמים לקבלנים ובעלי מקצוע ומול הבנק המלווה, שיווק והשכרת שטחים בפרוייקט, נהול מו"מ ועריכת הסכמי שכירות לשוכרי שטחים במרכזים המסחריים.

28 מאי

פינוי בינוי שכונת הארגזים בתל אביב

פרוייקט בהיקף של למעלה מ- 1,200 יחידות דיור. ניהול המו"מ ועריכת עסקת קומבינציה מורכבת מול בעלי הזכויות בקרקע, מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב.

28 מאי

פרוייקט אלעד בבית וגן, בירושלים

פרוייקט בהיקף של כ- 140 יחידות דיור ושטחי מסחר. ניהול מו"מ ועריכת עסקת קומבינציה מורכבת, עריכת הסכמים לקבלנים, בעלי מקצוע ויועצים ומול הבנק המלווה. שינוי תב"ע נקודתי והחלפת שטחים עם מינהל מקרקעי ישראל, ניהול מו"מ עם עיריית ירושלים בקשר עם חיוב בהיטל השבחה.

28 מאי

ליווי משפטי וניהולי של ידידי הקרן למורשת הכותל

שהיא גוף ציבורי המסייע בעד קידום מטרותיה של  הקרן למורשת הכותל המערבי שבאחריות משרד ראש הממשלה, הקרן הוקמה לצורך מימוש מטרות הקרן למורשת הכותל המערבי ובין היתר ביצוע מחקרים, הדרכות, עבודות פיתוח, וחפירות במנהרות הכותל, פיתוח ותשתית, תצוגה של תערוכות והוצאת פרסומים בקשר לכותל,

28 מאי

פרויקט הקמה ושחזור של המבנה הראשון של כנסת ישראל, בירושלים

במסגרת הפרויקט נדרש המשרד לעבוד מול גורמים בכנסת, עירית ירושלים, יועצים, אנשי מקצוע ודיירים שכנים.