פרויקט הקמה ושחזור של המבנה הראשון של כנסת ישראל, בירושלים

במסגרת הפרויקט נדרש המשרד לעבוד מול גורמים בכנסת, עירית ירושלים, יועצים, אנשי מקצוע ודיירים שכנים.