פרוייקט פארק TLV

פרוייקט בהיקף של למעלה מ- 1,200 יחידות דיור. ניהול המו"מ ועריכת עסקת קומבינציה מורכבת מול בעלי הזכויות בקרקע, מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב