פרוייקט התחנה בנווה צדק

פרוייקט מסחרי – ייצוג היזם במסגרת מכרז שפרסמה עיריית תל אביב, זכיה במכרז, חכירת הקרקע מעיריית תל אביב, עבודה מול עיריית תל אביב, לרבות בהיבט של שימור מבנים, עריכת הסכמים לקבלנים ובעלי מקצוע, עריכת הסכמי שכירות ל"משתמשי קצה" ועוד.