פרוייקט בצלאל, בתל אביב

פרוייקט ייחודי בהיקף של כ- 150 יחידות דיור וכ- 2,000 מ"ר מסחר. ייצוג היזם במסגרת מכרז שפרסמה עיריית תל אביב, זכייה במכרז, עבודה מול עיריית תל אביב, עריכת הסכמי שיתוף עם העירייה לניהול והפעלת חניון ציבורי במסגרת הפרויקט, עריכת הסכמי שיתוף בין היזמים בפרויקט. עריכת הסכמים לקבלנים, בעלי מקצוע ויועצים ומול הבנק המלווה. עריכת הסכמי מכר לרוכשי דירות בפרויקט, והסכמי שכירות לשוכרי שטחים מסחריים. רישום בית משותף.