ליווי משפטי וניהולי של ידידי הקרן למורשת הכותל

שהיא גוף ציבורי המסייע בעד קידום מטרותיה של  הקרן למורשת הכותל המערבי שבאחריות משרד ראש הממשלה, הקרן הוקמה לצורך מימוש מטרות הקרן למורשת הכותל המערבי ובין היתר ביצוע מחקרים, הדרכות, עבודות פיתוח, וחפירות במנהרות הכותל, פיתוח ותשתית, תצוגה של תערוכות והוצאת פרסומים בקשר לכותל,