banner

עולם שלם של הזדמנויות

בשנים האחרונות מציגים חלק משווקי הנדל״ן בחו"ל תשואה עודפת ביחס לשוק הנדל"ן הישראלי ולהשקעה בשוקי ההון. מחירי הנדל"ן באזורים אטרקטיביים נהנים מעלייה מתמדת ומניבים תשואה נאה לבעלי הנכסים. מצב זה יוצר מגוון הזדמנויות השקעה חדשות למשקיעים ישראלים במגוון רחב של נכסים ואפשרות לגוון ולפזר את ההשקעות, ליהנות מניצול יתרונות המס והאשראי בחו"ל וכמובן מהתשואה, בין אם מדובר בדמי שכירות חודשיים או בעליית ערך הנכס.
יחד עם זאת, השקעות בנדל"ן בחו"ל יכולות להיות עסק מורכב בשל המרחק הגיאוגרפי והבדלי השפה, התרבות העסקית והחקיקה הרלוונטית. לכן, כל עסקה מעבר לים צריכה להיעשות בשיקול דעת, תוך איתור יוזמות והזדמנויות נדל"ן בחו"ל, תכנון קפדני, חקר השוק וסביבת הנכס, אימות הנתונים והדינים העוסקים בעניין, מזעור הסיכונים וניצול נכון של הסיכויים וההזדמנויות.

  • במשרד בן זקן-גרינגליק ושות' פועלת מחלקה בינלאומית המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים בחו"ל במגוון שפות. צוות המשרד מתמחה ברזי הייזום והליווי של פרויקטים בחו"ל ומייצג גורמים ישראליים ומשקיעים פרטיים בייזום ובניהול פרויקטים בתחום המקרקעין באנגליה (בעיקר בלונדון), במזרח אירופה, בקפריסין ועוד. שירותים אלה כוללים רכישה, הקמה, ניהול, ליווי, מימון, השכרה/מכירה וליווי משפטי שוטף של מיזמים נדל"ניים (מתחמי מגורים, מסחר ומשרדים) מעבר לים.

לצוות המשרד היכרות מעמיקה עם הרגולציה והסדרי המס בישראל ובעולם, וכן עם המוסדות הרלוונטיים – בנקים, רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים. כמו בכל עסקה אותה אנו מלווים, אנו מעניקים ללקוחותינו תשומת לב אישית, תוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר, במטרה לספק את המענה האיכותי האפשרי לכל לקוח. הניסיון והמקצועיות שלנו יאפשרו גם לכם לפרוץ את גבולות השוק המקומי ולהרחיב את פעילותם מחוץ לישראל בביטחון מרבי ובשקט נפשי לאורך כל הדרך.

 

לקוחות מספרים

  • השקעתי במספר פרויקטים באנגליה וקיבלתי תמורה מליאה מקצועית ומרשימה לכל אורך הדרך ממשרד עו"ד בן זקן ובמיוחד מעו"ד צביקה גרינגליק שליוה אותנו בכל הפרויקטים ולכל סוגי השירותים הנדרשים כגון ערבויות, מימון בנקאי, ועוד .

    יצחק שפירא - בעלים בית טבע בע"מ