banner

גשר יציב מעל מים סוערים

כמשרד המתמחה בעסקאות בין אנשים, אנו שואפים לתרבות עסקית הוגנת, ומאמינים כי בייסוד כל פעולה עומדים ההגינות, היושרה ודרכי השלום והנועם, במטרה ליצור סביבה עסקית טובה ונעימה יותר, גם כשמתגלעים חילוקי דעות. מסיבה זו, פועלת במשרד מחלקה ייחודית המתמחה בשירותי גישור עסקי ומשפטי במצבי סכסוך ומחלוקות, וזאת מתוך שאיפה להגיע להבנות המייתרות הגשה או ניהול של תביעות משפטיות, והחוסכות לצדדים עוגמת נפש, זמן ומשאבים.
במסגרת הגישור העסקי, מקבלים הצדדים המגושרים הזדמנות לעצב בעצמם את "פסק הדין", כך שייתן ביטוי למגוון הצרכים שלהם, שלא היו מקבלים ביטוי במסגרת הדיון המשפטי הצר. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי גם אם מטרת הגישור היא לחסוך התדיינות משפטית, מומלץ לבחור במגשר בעל ניסיון וידע משפטי, שיידע לשלב ולאזן בין האינטרסים השונים לבין הזכויות והחובות המשפטיות של הצדדים.

אנו מביאים עמנו להליכי הגישור את ניסיוננו האישי והמקצועי, לצד יצירתיות, סבלנות, הכלה, הבנה ויכולת ניהול מו"מ, במטרה להביא לפתרון הוגן, ראוי וצודק לשביעות רצונם של כל הצדדים המגושרים. הודות לניסיוננו הרב ולהבנתנו העמוקה את עולם המסחר והעסקים, אנו משיגים אחוזי הצלחה גבוהים ביצירת הסדרי גישור עסקי המשקפים בצורה האופטימלית את מגוון הרצונות והאינטרסים של כל אחד מהצדדים.

יחד, אנו מגיעים להבנות מוקדם ככל הניתן ומתוך מחויבות להעניק לשני הצדדים המעורבים אכסניה מקצועית, מסורה וקשובה, בה ישוקפו צורכיהם ברגישות רבה ומתוך נחישות להביא לסיום המחלוקת באופן המיטבי האפשרי. אנו מעניקים שירות גם ללקוחות שכבר מעורבים בהליכי בוררות או המנהלים תביעות בבית משפט.

עו"ד איל בן זקן הוא מגשר מוסמך, בוגר קורס "פרקטיקום" לגישור עסקי של לשכת עוה"ד והתמחות בתחום הגישור.

תחומי ההתמחות שלנו בגישור עסקי:

פירוק שותפויות עסקיות
פירוק שותפויות הינו תהליך סבוך, שלפרקים מלווה באמוציות, ובעל השלכות רבות השפעה לשני הצדדים. גישור עסקי מסייע להצגת פתרונות חדשניים ויצירתיים ולגיבוש מוסכם של הסכמים רצויים, הוגנים וראויים, במצבי פירוק מרצון או מכפייה.

פתרון מחלוקות העולות מפרשנות חוזים מסחריים ועסקיים, מימושם וקיומם
הגישור העסקי מאפשר לסיים מחלוקות הקשורות בפרשנות חוזים ומציג בפני הצדדים פתרונות שיאפשרו להם להוסיף ולדור בכפיפה אחת, או לחלופין, להיפרד ברוח טובה מבלי להותיר תחושות קשות.

מחלוקות בתחום הנדל"ן על היבטיו השונים
גישור מסייע במימוש עסקאות במקרקעין, בהסדר שיאפשר לצדדים להוסיף ולקיים את העסקה, או לחלופין להיפרד תוך מזעור נזקים.

סכסוכים כספיים עם ספקים, נותני ומקבלי שירותים שונים
גישור עסקי יחליף פנייה לערכאות משפטיות ונקיטה בהליכי הוצאה לפועל, יקצר זמנים, ימצה את הפתרונות האפשריים, ויאפשר לשני הצדדים להמשיך בניהול עסקיהם, גם אם יבחרו לסיים את ההתקשרות ההדדית.