28 מאי

ייסוד שותפות לעיסקה בתחום הקולנוע וההפקה

הטיפול כלל, בין היתר, עריכת הסכמי מייסדים במסגרת תאגיד שהוקם לצורך העיסקה.