חוזים מסחריים

מומחים בחוזים מסחריים

ביצוע מוצלח של עסקה מסחרית, פרטית או אישית, תלוי בראש ובראשונה ברצונם הטוב של הצדדים לקיימה, ואולם לא תמיד די בכך. חלק נכבד בהצלחתן של עסקאות,  תלוי באיכותם של החוזים המסחריים שיצרו אותה, ובמעטפת המשפטית אשר אפשרה את מימושה.

אנו מאמינים כי חוזה מסחרי מוצלח שיביא להצלחת העסקה, הינו כזה אשר חזה בעת יצירתו את מצבי הקונפליקט הצפויים בין הצדדים ונתן  להם פתרונות, תוך ביטוי רצון הצדדים והגדרה מדויקת של זכויותיהם וחובותיהם. ככל שיגדיר החוזה המסחרי תנאים אלו במדויק, כך יפחתו למינימום מחלוקות וסכסוכים עתידיים, ויגדלו סיכויי העסקה להצליח.

ב"תפירת" העסקה עבור לקוחותינו אנו משלבים נחישות, ידע, ניסיון, מקצועיות ואיכות, ובעיקר -חשיבה ארוכת טווח, המאפשרים לנו לחזות צמתים משפטיים ועסקיים לאורך חיי החוזה, ולספק פתרונות יצירתיים המאפשרים את ביצועה של כל עסקה.

בנוסף, רכשנו הבנה עמוקה בתחום המסחרי והעסקי בארץ ובעולם מחד גיסא, ומאידך גיסא, ברשותנו בקיאות יסודית בעקרונות המשפטיים ובדינים המהווים מסגרת לכל עסקה וחוזה, כגון דיני חוזים, דיני תאגידים (שותפויות, חברות ועוד), דיני מיסים ועוד.

לאורך השנים צברנו ניסיון רב ויכולות מרשימות בניהול משאים ומתנים מוצלחים, תוך שיקוף רצונותיהם וזכויותיהם של לקוחותינו.

כתוצאה מכל אלו, אנו מגיעים להישגים ראויים בהצלחתה של העסקה לאורך שלביה, ובמתן גב חזק ויציב ללקוחותינו בניהול עסקיהם.

השרות שאנו נותנים ללקוחותינו, כולל ניהול כלל שלבי החוזה המסחרי, משלב הייזום, הגדרת העקרונות והתנאים העסקיים, המסחריים, האישיים והמשפטיים לביצוע העסקה, דרך ניהול המו"מ, וניסוח סעיפי החוזה, ועד וכולל ליווי העסקה בשלבי מימושה. במידה ונוצר צורך, נייצג את לקוחותינו נאמנה אל מול הערכאות המשפטיות.

מסגרת התמחותנו בתחום החוזים המסחריים מקיפה בין היתר את התחומים הבאים:

ייזום וליווי שותפויות עסקיות במסגרת תאגידית (שותפות רגילה ורשומה, חברה ועוד)

>          ייעוץ משפטי טרם הקמת התאגיד, השותפות או החברה

>          עריכת הסכם השותפות במסגרת כל תאגיד

>          עריכת הסכמי מייסדים, מסמכי הקמה ורישום

>          ייעוץ משפטי וליווי בתהליך פירוק השותפות

ניהול מו"מ ניסוח ועריכת חוזי מקרקעין וליווי עסקאות נדל"ן לסוגיהן  – עיין בפרק הנדל"ן

ניהול מו"מ ניסוח ועריכת חוזים מסחריים ועסקיים וליווי עסקאות מסחריות לסוגיהן